ON-LINE PRÁVNA PORADŇA

ZDARMA

Advokátska kancelária, JUDr. Gabriel Almáši, Šumavská 3, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

tel.: +421 2 5564 4444 , fax: +421 2 5564 4446 , mobil: +421 903 232 230 , +421 904 678 710

 

e-mail: almasi@almasi.sk , web: http://www.almasi.sk

 

Copyright: Advokátska kancelária, JUDr. Gabriel Almáši (1993 - 2012)

 

webdesign: Peter Gajdoš

 

  

Advokátska kancelária v Bratislave

,

JUDr. Gabriel Almáši

poskytuje svojim klientom

komplexné právne poradenstvo

  a služby

vo všetkých odvetviach práva, vymáhanie pohľadávok a iné

.
 
   Klientov našej

advokátskej kancelárie

  v Bratislave, na celom území Slovenskej republiky a členských štátoch Európskej únie zastupuje tím vysoko kvalifikovaných advokátov pod vedením a odborným dohľadom JUDr. Gabriela Almášiho.
   V našej advokátskej kancelárii v Bratislave, pristupujeme ku klientovy s maximálnym pochopením a snažíme sa vždy dosiahnuť pre klienta našej advokátskej kancelárie úspešné vyriešenie právneho problému.
   Zásada mlčanlivosti je v našej advokátskej kancelárii samozrejmosťou.
   Advokátska kancelária JUDr.Gabriel Almáši je pripravená poskytovať

právne služby v slovenskom

,

českom

,

anglickom

  ale i

nemeckom jazyku

. V prípade potreby zabezpečujeme

tlmočníka

/

prekladateľa

  pre klienta na

tlmočenie

/

preklad

  do ktoréhokoľvek svetového jazyka.
   Pre poskytovanie a

zabezpečenie komplexnej právnej pomoci

spolupracujeme s notármi, súdnymi znalcami, správcami konkurznej podstaty ale i exekútormi. Klientom našej advokátskej kancelárie dokážeme zabezpečiť

urýchlený zápis do katastra nehnuteľností

,

autorizáciu zmlúv o prevode nehnuteľností

,

vypracovanie znaleckých posudkov

,

kompletné založenie obchodnej spoločnosti

,

založenie živností

, odkúpenie alebo

vymáhanie pohľadávok

.
 
 
Riadime sa heslom:
 
"Neexistuje právny problém, ktorý by sa nedal vyriešiť."
 
 
Advokátska kancelária Bratislava, JUDr. Gabriel Almáši
advokát, právnik

Navigácia: Úvodná stránka