Dedičské právo

Závety
Listiny o vydedení
Dohody medzi dedičmi
Ochrana oprávneného dediča
Zastupovanie v súdnom konaní

Našim klientom poskytujeme kompletné služby v oblasti dedičského konania v podobe konzultácii, poradenstva pri vypracovaní všetkých dokumentov a zastupovania pri všetkých konaniach v dedičských sporoch. Postaráme sa, o ochranu oprávneného dediča, profesionálne vypracovanie závetu, dohody medzi dedičmi a listiny o vydedení a v neposlednom rade i o zastupovanie v súdnom konaní.

Advokátska kancelária JUDr. Gabriel Almáši, spol. s.r.o.

Šumavská 3, 821 08 Bratislava

0903 232 230
0903 415 315
02/55 644 444

almasi@almasi.sk
judr.almasiova@gmail.com