Náš tím

JUDr. Gabriel Almáši

1985 – Univerzita Komenského Bratislava – fakulta práva Ocenenie rektora za štúdium , udelenie titulu JUDr.

1985 – 1990 - sudca na Okresnom súde Bratislava I.

1990 – 1993 - sudca na Okresnom súde Bratislava II.

JUDr. Katarína Almášiová

2009 – Univerzita Komenského Bratislava –fakulta práva Štátna skúška – prospela s vyznamenaním

2010 – Univerzita Komenského Bratislava obhajoba dizertačnej práce,  udelenie titulu JUDr.

JUDr. Employee

emp

emp@almasi.sk

0922 124 643

JUDr. Employee

emp

emp@almasi.sk

0951 127 951

JUDr. Employee

emp

emp@almasi.sk

0902 862 275

JUDr. Employee

emp

emp@almasi.sk

0900 000 001

Advokátska kancelária JUDr. Gabriel Almáši, spol. s.r.o.

Šumavská 3, 821 08 Bratislava

0903 232 230
0903 415 315
02/55 644 444

almasi@almasi.sk
judr.almasiova@gmail.com