Obchodné právo

Komplexná právna agenda obchodnej spoločnosti
Založenie, zmeny, zlúčenie a zrušenie s.r.o. a iných spoločností
Vypracovanie obchodných zmlúv
Ochrana obchodného mena a tajomstva
Zastupovanie v obchodno – právnych sporoch
Zastupovanie v exekučnom, konkurznom a reštrukturalizačnom konaní

V oblasti obchodného práva poskytujeme našim klientom komplexné služby a riešenia ohľadom všetkého, čo ich biznis potrebuje. Postaráme sa o vašu spoločnosť už od jej založenia a budeme Vás sprevádzať a zastupovať pri všetkých obchodno – právnych, exekučných, konkurzných a reštrukturalizačných konaniach. Taktiež ponúkame právne poradenstvo, konzultácie a vypracovanie a zastupovanie pri všetkých zmluvách (kúpna zmluva, zmluva o dielo, licenčná zmluva, zmluva o tichom spoločenstve, odstúpenie od zmluvy a iné).

Advokátska kancelária JUDr. Gabriel Almáši, spol. s.r.o.

Šumavská 3, 821 08 Bratislava

0903 232 230
0903 415 315
02/55 644 444

almasi@almasi.sk
judr.almasiova@gmail.com