Rodinné právo

Rozvody
Výživné
Určenie rodičovstva
Osvojenie – adopcia dieťaťa
Právne poradenstvo

Naša kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo v oblastiach rodinného práva, zahŕňajúc práva a povinnosti medzi všetkými členmi rodiny, najmä manželmi, rodičmi a deťmi. Naše služby pokrývajú hlavne rozvody, výživné, určenie rodičovstva a osvojenie, vrátane kompletného právneho poradenstva. Právne zastupujeme klientov v súdnych konaniach, pred orgánmi štátnej i verejnej moci, notármi, exekútormi, právnickými i fyzickými osobami.

Spracúvame rôzne právne úkony, zmluvy, návrhy na začatie konatia, žaloby, odvolania, dovolania, sťažnosti, obnovy konania a iné.

Advokátska kancelária JUDr. Gabriel Almáši, spol. s.r.o.

Šumavská 3, 821 08 Bratislava

0903 232 230
0903 415 315
02/55 644 444

almasi@almasi.sk
judr.almasiova@gmail.com