Správne a ústavné právo

Zastupovanie v katastrálnom, daňovom a priestupkovom konaní
Zastupovanie pred stavebnými a colnými úradmi
Vypracovanie ústavnej sťažnosti
Zastupovanie pred ústavným súdom
Právne poradenstvo v oblasti správneho práva
Právne poradenstvo v oblasti ústavného práva

Advokátska kancelária JUDr. Gabriel Almáši, spol. s.r.o.

Šumavská 3, 821 08 Bratislava

0903 232 230
0903 415 315
02/55 644 444

almasi@almasi.sk
judr.almasiova@gmail.com